FAKULTI INDUSTRI ASAS TANI
Universiti Malaysia Kelantan

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Jaminan Makanan) Dengan Kepujian


Latar belakang

Wabak Covid-19 yang merebak dan perubahan iklim telah meningkatkan keprihatinan keselamatan makanan di seluruh dunia. Kami tidak pernah menyangka bahawa negara-negara yang stabil secara ekonomi tanpa masalah dalam akses makanan; dapat mengalami kekurangan bekalan makanan kerana masalah pandemik yang tidak dijangka. Menyelesaikan masalah keselamatan makanan bukanlah tugas yang mudah. Empat tonggak keselamatan makanan; ketersediaan, kebolehcapaian, kestabilan dan penggunaan perlu ditangani untuk memastikan asasnya kukuh. Sertailah kami di Fakulti Industri Asas Tani, Universiti Malaysia Kelantan untuk mencari penyelesaian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Ketahanan Makanan dan bersedia berperanan dalam meningkatkan tahap keselamatan makanan.

Sarjana Muda Sains Gunaan (Jaminan Makanan) dengan Kepujian adalah program sarjana muda dan satu-satunya yang ditawarkan di Malaysia yang dirancang untuk mempersiapkan pelajar untuk menguruskan masalah jaminan makanan secara holistik. Reka bentuk program ini selaras dengan Dasar Keselamatan Makanan Malaysia untuk memastikan bekalan makanan yang mencukupi dan berterusan untuk negara ini. Program ini bertujuan untuk mendidik pelajar dengan kemahiran saintifik, pemikiran keusahawanan dan mempersiapkan mereka untuk menjadi profesional dengan kecekapan peringkat kemasukan dalam bidang pelbagai disiplin.

Graduan dalam program ini akan diberi pendedahan mengenai aspek hulu dan hilir dalam agroteknologi. Program ini menggabungkan teknologi agroteknologi, sains haiwan, akuakultur dan makanan dalam satu program. Ini membolehkan pelajar memperoleh pemahaman mengenai tanaman dan sistem pengeluaran haiwan untuk kelestarian sumber makanan di Malaysia. Selain itu, pelajar akan didedahkan dengan teknologi terkini dalam pemprosesan makanan dan keupayaan untuk mengubah sumber makanan menjadi produk makanan bernilai tambah.

Objektif

UMK menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Jaminan Makanan) dengan Kepujian. Program ini mempunyai lapan (8) semester dengan jumlah minimum 127 kredit minimum untuk tamat pengajian. Matlamat khusus program ini adalah untuk:

  • Melahirkan profesional keselamatan dan teknologi makanan yang dilengkapi dengan kemahiran keusahawanan
  • Melahirkan graduan yang memenuhi keperluan industri asas tani dalam menghasilkan makanan lestari
  • Melahirkan graduan dengan kemampuan untuk mengembangkan dan menghasilkan produk asas tani tempatan secara inovatif dan bernilai tambah
  • Buat pelajar yang memahami cabaran proses politik, sosial dan ekonomi yang menyebabkan masalah rantaian makanan

Matlamat

Program ini bertujuan untuk menghasilkan graduan:

 

  • Yang dapat melengkapkan pengetahuan mereka dalam keselamatan makanan dan teknologi, digabungkan dengan kemahiran usahawan
  • Yang dapat memenuhi keperluan industri asas tani terutamanya dalam menghasilkan makanan lestari
  • Yang mempunyai kebolehan untuk mengembangkan dan menghasilkan produk asas tani tempatan secara inovatif dan bernilai tambah
  • Yang memahami cabaran proses politik, sosial dan ekonomi yang menyebabkan masalah rantaian makanan

Hubungi

Untuk maklumat lebih lanjut, sila e-mel ke fiat@umk.edu.my, kami akan membalas anda dengan 24 jam, atau menghantar mesej kepada kami di https://www.facebook.com/umkfiat

 


Kos Berkaitan

Peluang Kerjaya

Sektor Awam:
Ahli Teknologi Makmal
Eksekutif / Pegawai Pertanian
Pegawai Penyelidik di Universiti / Institut Penyelidikan
Pegawai Eksekutif Jaminan Kualiti
Pegawai Eksekutif Jabatan Perikanan
Pegawai Sains

Sektor Swasta:
Penolong Pengurus Projek
Eksekutif di Syarikat Perladangan
Eksekutif Ladang Haiwan
Usahawan teknologi agro
Eksekutif Loji Pemprosesan Makanan
Menubuhkan syarikat sendiri - bekerja sendiri

Yuran Pengajian
Yuran Pelajar Tempatan
Yuran Pelajar Antarabangsa
Struktur Kurikulum
Struktur Kurikulum

Syarat Kemasukan
Pelajar Tempatan
Pelajar Antarabangsa
Masa Pengajian
4

LANGGAN BERITA

Langgan dan dapatkan berita terkini mengenai kami, dan lain-lain