Pascasiswazah Prospektif

Sarjana Sains

Program Ijazah Sarjana Sains mod penyelidikan yang ditawarkan:

- Ijazah Sarjana Sains (Sains Penternakan)
- Ijazah Sarjana Sains (Agroteknologi)
- Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Pembangunan Produk)
- Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Bioindustri)


Yuran Ijazah Sarjana Sains

Tempoh Pengajian

Sepenuh Masa

Minimum 2 semester
Maksimum 6 semester

Separuh Masa

Minimum 4 semester
Maksimum 10 semester
Bantuan Kewangan (klik)
Tempatan Luar Negara Tempatan Luar Negara
Semester Ke-1 5,720.00 7,405.00 5,320.00 6,805.00
Semester Ke-2 2,200.00 3,800.00 1,800.00 3,200.00
Semester Ke-3 dan atas 1,300.00 2,900.00 900.00 2,300.00
Yuran Peperiksaan Tesis 750.00 750.00 750.00 750.00
Jumlah yuran (tempoh minimum) RM8,670.00 RM11,955.00 RM9,670,00 RM15,355.00


Syarat Kemasukan Tempatan:
Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian (PNGK > 2.75) dari Institusi Pengajian Tinggi Awam atau luar negara yang diiktiraf atau kelayakan yang setaraf dengannya dan yang diterima oleh Senat Universiti.
Walau bagaimanapun, seseorang pemohon yang mempunyai kelayakan yang lain boleh juga diberi pertimbangan sekiranya beliau mempunyai pengalaman penyelidikan yang sesuai serta dapat menunjukan kebolehan untuk mengikuti Pengajian Siswazah.
 

Syarat Kemasukan Luar Negara:
Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian (PNGK > 2.75) dari Institusi Pengajian Tinggi Awam atau luar negara yang diiktiraf atau kelayakan yang setaraf dengannya dan yang diterima oleh Senat Universiti.
Walau bagaimanapun, seseorang pemohon yang mempunyai kelayakan yang lain boleh juga diberi pertimbangan sekiranya beliau mempunyai pengalaman penyelidikan yang sesuai serta dapat menunjukan kebolehan untuk mengikuti Pengajian Siswazah.

 

 

Hantar Pengumuman anda: klik sini

Hubungi kami: klik sini

Soalan lazim: klik sini