Prasiswazah Alumni

Statistik


 

Pelajar Sesi akademik 2012/2013 SBH SBP SBS SBT

Konvokesyen Sep 2016
Dikemaskini Dis 2016

  Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
Perniagaan 2 2.6 1 1.5 6 7.6 4 4.2 13 4.1
Tidak dapat dihubungi 11 14.5 15 22.4 9 11.4 14 14.6 49 15.4
Bekerja 38 50.0 37 55.2 39 49.4 59 61.5 173 54.4
Sambung belajar 4 5.3 5 7.5 5 6.3 6 6.3 20 6.3
Kemahiran 8 10.5 4 6.0 4 5.1 4 4.2 20 6.3
Belum bekerja 13 17.1 5 7.5 16 20.3 9 9.4 43 13.5
Jumlah 76 100.0 67 100.0 79 100.0 96 100.0 318 100.0

 


 

Pelajar Sesi akademik 2011/2012 SBH SBP SBS SBT

Konvokesyen Dis 2015
Dikemaskini Sep 2016

  Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
Perniagaan 1 2.3 1 2.6 2 5.7 3 5.5 7 4.0
Tidak dapat dihubungi 2 4.5 5 12.8 2 5.7 7 12.7 16 9.2
Bekerja 35 79.5 31 79.5 24 68.6 29 52.7 119 68.8
Sambung belajar 3 6.8 1 2.6 5 14.3 9 16.4 18 10.4
Kemahiran 3 6.8 1 2.6 0 0.0 5 9.1 9 5.2
Belum bekerja 0 0.0 0 0.0 2 5.7 2 3.6 4 2.3
Jumlah 44 100.0 39 100.0 35 100.0 55 100.0 173 100.0

 


 

Pelajar Sesi akademik 2010/2011 SBH SBP SBS SBT

Konvokesyen Dis 2014
Dikemaskini Sep 2015

  Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
Perniagaan 0 0.0 0 0.0 3 8.6 2 5.3 5 4.1
Tidak dapat dihubungi 3 20.0 5 14.3 1 2.9 3 7.9 12 9.8
Bekerja 11 73.3 24 68.6 28 80.0 22 57.9 85 69.1
Sambung belajar 1 6.7 5 14.3 2 5.7 10 26.3 18 14.6
Kemahiran 0 0.0 1 2.9 0 0.0 1 2.6 2 1.6
Belum bekerja 0 0.0 0 0.0 1 2.9 0 0.0 1 0.8
Jumlah 15 100.0 35 100.0 35 100.0 38 100.0 123 100.0

 


 

Pelajar Sesi akademik 2009/2010 SBH SBP SBS SBT

Konvokesyen Dis 2013
Dikemaskini Okt 2014

  Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
Perniagaan 3 8.1 1 3.8 5 13.5 4 10.0 13 9.3
Tidak dapat dihubungi 2 5.4 2 7.7 1 2.7 3 7.5 8 5.7
Bekerja 21 56.8 15 57.7 21 56.8 25 62.5 82 58.6
Sambung belajar 8 21.6 7 26.9 8 21.6 4 10.0 27 19.3
Kemahiran 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.5 1 0.7
Belum bekerja 3 8.1 1 3.8 2 5.4 3 7.5 9 6.4
Jumlah 37 100.0 26 100.0 37 100.0 40 100.0 140 100.0

 


Sumber: Unit Alumni UMK

Hantar Pengumuman anda: klik sini

Hubungi kami: klik sini

Soalan lazim: klik sini