FAKULTI INDUSTRI ASAS TANI
Universiti Malaysia Kelantan

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) Dengan Kepujian


Latar Belakang

Program Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) dengan Kepujian adalah program berasaskan teknologi yang ditawarkan kepada pelajar yang berminat untuk mempelajari pelbagai aspek pembangunan produk agro bermula dari penyelidikan saintifik ke atas bahan mentah dan teknologi pemprosesan hingga ke produk sedia untuk dipasarkan yang melibatkan rekabentuk produk, pembungkusan dan pelabelan, pendaftaran produk serta pengurusan. Struktur program memberikan penekanan dalam melahirkan graduan serba boleh yang berpengetahuan dan berkemahiran untuk menghasilkan inovasi terhadap produk agro terutamanya produk makanan dan minuman, serta produk bukan makanan seperti kosmetik dan sisa agro yang memenuhi keperluan semasa, berkualiti, selamat dan menepati standard pengkomersilan. Pelajar dari program ini didedahkan dan dilatih dengan pelbagai kemahiran keusahawanan seperti kemahiran komunikasi, kerja berpasukan dan kepimpinan bagi membantu mereka menubuhkan perniagaan sendiri. Pengetahuan dan kemahiran dalam pembangunan produk agro juga diakui sebagai salah satu kemahiran pekerjaan kritikal negara yang boleh membuka peluang pekerjaan yang lebih luas dalam sektor awam dan swasta.
 

Objektif

UMK menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) dengan Kepujian. Program ini mempunyai lapan (8) semester dengan jumlah 122 kredit minimum. Matlamat khas program ini adalah untuk:

• Melahirkan graduan dengan kemahiran dan kepakaran untuk mengembangkan produk bermula dari mengenal pasti bahan mentah yang digunakan dalam pengembangan produk yang akan memastikan kejayaan di pasaran.
• Melahirkan graduan yang dapat menghasilkan produk melalui pemikiran kreatif dan inovatif dalam mencadangkan reka bentuk yang dapat dikembangkan, memenuhi standard, unik dan mempunyai nilai tambah.
• Memenuhi keperluan industri dalam pembuatan produk melalui pengeluaran produk komersial yang berharga untuk industri makanan dan bukan makanan.
• Menekankan pengembangan produk melalui penyelidikan yang membawa kepada pembelajaran sepanjang hayat dalam penghasilan reka bentuk produk terkini yang mengikuti trend, keperluan dan pilihan pengguna.


Matlamat

Program ini bertujuan untuk menghasilkan graduan:
• Yang dapat menunjukkan pemahaman tentang pengetahuan dan kemahiran pengembangan produk untuk merancang produk dalam makanan, kosmetik dan biofarmaseutikal.
• Yang dapat menganalisis status semasa dan dapat meninjau penyelesaian membuat keputusan dengan menjadi inovatif dan kreatif melalui kemahiran berfikir saintifik sebagai persediaan untuk mewujudkan industri berasaskan sumber semula jadi yang cekap dengan nilai tambah dan komersial.
• Yang dapat mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran teknikal dan pengalaman dalam pengembangan produk dengan fokus dalam menentukan kaedah penyelesaian masalah dalam pengembangan produk mengikut keperluan semasa.

Hubungi

Untuk maklumat lebih lanjut, sila e-mel ke fiat@umk.edu.my, kami akan membalas anda dengan 24 jam, atau menghantar mesej kepada kami di https://www.facebook.com/umkfiat

 


Kos Berkaitan

Peluang Kerjaya
 • Pegawai Jaminan Kualiti
 • Pegawai Kawalan Kualiti
 • Pegawai Teknikal dan Pembuatan
 • Pegawai Pembangunan Produk
 • Pegawai Pemprosesan Produk Agro atau Makanan
 • Pengurus Penyelidikan dan Pembangunan Produk
 • Usahawan Produk Agro
 • Pegawai Sains
 • Pegawai Penyelidik
 • Pensyarah Institusi Pengajian Tinggi
 • Pegawai di Sektor Awam seperti MARDI, JAKIM (Pensijilan Halal) dan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)
Yuran Pengajian
Yuran Pelajar Tempatan
Yuran Pelajar Antarabangsa
Struktur Kurikulum
Struktur Kurikulum

Syarat Kemasukan
Pelajar Tempatan
Pelajar Antarabangsa
Masa Pengajian
4

LANGGAN BERITA

Langgan dan dapatkan berita terkini mengenai kami, dan lain-lain