FAKULTI INDUSTRI ASAS TANI
Universiti Malaysia Kelantan

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Agroteknologi) Dengan Kepujian


Latar belakang

Gabungkan minat anda dalam Pertanian dan Teknologi dan jadikan barisan hadapan dalam industri dengan ijazah sarjana muda Universiti Malaysia Kelantan, yang ditawarkan di Fakulti Industri Asas Tani!

Sarjana Muda Sains Gunaan (Agroteknologi) dengan ijazah Kepujian bertujuan untuk mendidik pelajar mengenai kebiasaan berfikir saintifik, kemahiran keusahawanan dan mempersiapkan mereka untuk menjadi profesional dengan kecekapan peringkat permulaan dalam pertanian teknikal. Ini menekankan proses dan teknik mengenal pasti, mendiagnosis dan menganalisis masalah dan dalam merancang, mengemas dan mengaplikasikan teknologi yang diperlukan dalam pengembangan dan pemuliharaan sumber pertanian dan sistem makanan. Program ini membolehkan graduan memperoleh pemahaman mengenai sistem pengeluaran tanaman untuk kelestarian industri pertanian, termasuk prinsip saintifik, ekonomi dan perniagaan yang mendasari dan penerapan teknologi dan perkembangan terkini untuk meningkatkan pengeluaran makanan dan keamanan makanan negara. Di samping itu, program ini juga menekankan dalam menilai interaksi agro-persekitaran dan merangka strategi pengurusan alam sekitar dan menguruskan pertanian sebagai perniagaan. Program ini juga mempromosikan pertanian ketepatan melalui input teknologi terkini yang memperkuat hubungan antara agensi yang berkaitan dengan pertanian dan meneroka sumber bekalan makanan dari sumber semula jadi yang luas secara berkelanjutan, memaksimumkan hasil, meningkatkan kecekapan dan mengurus kos pertanian.

Objektif

UMK menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Agroteknologi) dengan Kepujian. Program ini mempunyai lapan (8) semester dengan jumlah 122 kredit minimum untuk tamat pengajian. Matlamat khusus program ini adalah untuk:
• Mempelbagaikan sektor pertanian, sambil menyokong aktiviti yang berkaitan dengan agroteknologi.
• Menjana graduan 'hands on' dan pembelajaran sepanjang hayat: pengetahuan dan kemahiran untuk meneroka industri baru berdasarkan cabaran perniagaan pertanian.
• Memenuhi keperluan tenaga kerja yang diperlukan dalam industri pertanian dan pembuatan terutamanya dalam pengeluaran makanan dari sumber pertanian.
• Akan menjadi asas aktiviti keusahawanan yang berjaya.

Matlamat

Program ini bertujuan untuk menghasilkan graduan:
• Yang dapat mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman mereka dalam bidang penternakan dan pada masa yang sama meningkatkan pengetahuan melalui penyelidikan dan pengembangan.
• Yang mampu menganalisis isu-isu semasa dan mampu mencari penyelesaian dan membuat keputusan yang kreatif dan inovatif ketika menangani masalah yang dihadapi dalam bidang penternakan dan dalam pengembangan keusahawanan industri pertanian.
• Dengan kemampuan intelektual yang mampu menangani masalah dan masalah secara kreatif, berkomunikasi secara berkesan dan pada masa yang sama dijaga dengan tanggungjawab sosial dan di atas semua moral yang betul.

Hubungi

Untuk maklumat lebih lanjut, sila emel ke fiat@umk.edu.my, kami akan membalas anda dengan 24 jam, atau menghantar mesej kepada kami di https://www.facebook.com/umkfiat

 


Kos Berkaitan

Peluang Kerjaya

Sektor Awam:
• Pensyarah di Institut Pengajian Tinggi dan Politeknik
• Penyelidik
• Ahli pertanian
• Ahli persekitaran
• Pegawai di pelbagai Agensi Kerajaan dan badan Berkanun
• Pegawai Tadbir dan Diplomatik
• Pegawai Perlindungan Alam Sekitar
• Pegawai Sains

Sektor Swasta:
• Pusat Pendidikan Swasta Pensyarah
• Usahawan dalam sektor ekosistem agro
• Pengurus syarikat penternakan
• Pengurus ladang
• Menubuhkan syarikat sendiri - bekerja sendiri

Yuran Pengajian
Yuran Pelajar Tempatan
Yuran Pelajar Antarabangsa
Struktur Kurikulum
Struktur Kurikulum

Syarat Kemasukan
Pelajar Tempatan
Pelajar Antarabangsa
Masa Pengajian
4

LANGGAN BERITA

Langgan dan dapatkan berita terkini mengenai kami, dan lain-lain