FAKULTI INDUSTRI ASAS TANI
Universiti Malaysia Kelantan

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Peternakan) Dengan Kepujian


Latar belakang

Ilmu Peternakan adalah kunci kepada pengembangan industri asas tani di Malaysia. Industri ternakan telah bertapak di negara kita dan telah memberi sumbangan besar dalam pembangunan ekonomi. Pelbagai jenis ternakan berpotensi untuk dikembangkan lagi. Antaranya ialah ruminan seperti lembu dan kambing dan lain-lain serta haiwan akuatik seperti ikan dan pelbagai krustasea. Program Sains Peternakan digabungkan dengan elemen keusahawanan juga. Ini akan menyokong Dasar Pertanian Nasional untuk mengkomersialkan produk pertanian dan peningkatan pengeluaran makanan.

Objektif

UMK menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Peternakan) dengan Kepujian. Program ini mempunyai lapan (8) semester dengan jumlah 124 minimum kredit untuk tamat pengajian. Matlamat khusus program ini adalah untuk:
• Mempelbagaikan sektor pertanian, sambil menyokong aktiviti yang berkaitan dengan kesihatan dan perubatan veterinar.
• Menjana graduan belajar dan sepanjang hayat: pengetahuan dan kemahiran untuk meneroka industri baru berdasarkan cabaran sains haiwan. • Memenuhi keperluan tenaga kerja yang diperlukan dalam industri pertanian dan pembuatan terutamanya dalam pengeluaran makanan dari sumber haiwan.
• Akan menjadi asas aktiviti keusahawanan yang berjaya.

Matlamat

Program ini bertujuan untuk menghasilkan graduan:
• Siapa yang dapat menggunakan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman mereka dalam penternakan dan pada masa yang sama meningkatkan pengetahuan melalui penyelidikan dan pengembangan
• Siapa yang mampu menganalisis isu-isu semasa dan mampu mencari penyelesaian dan membuat keputusan yang kreatif dan inovatif ketika menangani masalah yang dihadapi dalam bidang penternakan dan dalam pengembangan keusahawanan industri pertanian.
• Dengan kemampuan intelektual yang mampu menangani masalah dan masalah secara kreatif, berkomunikasi secara berkesan dan pada masa yang sama dijaga dengan tanggungjawab sosial dan di atas semua moral yang betul.

Hubungi

Untuk maklumat lebih lanjut, sila e-mel ke fiat@umk.edu.my, kami akan membalas anda dengan 24 jam, atau menghantar mesej kepada kami di https://www.facebook.com/umkfiat


Kos Berkaitan

Peluang Kerjaya

Sektor Awam:
• Pensyarah di Institut Pengajian Tinggi dan Politeknik
• Penyelidik
• Ahli pertanian
• Ahli persekitaran
• Pegawai di pelbagai Agensi Kerajaan dan badan Berkanun
• Pegawai Tadbir dan Diplomatik
• Pegawai Perlindungan Alam Sekitar

Sektor Swasta:
• Pusat Pendidikan Swasta Pensyarah
• Usahawan dalam sektor ekosistem agro
• Pengurus syarikat penternakan
• Pengurus ladang
• Penyelia ladang
• Eksekutif ladang muda
• Eksekutif penjualan (haiwan pendamping)
• Penanam kadet / penolong pengurus syarikat akuakultur
• Menubuhkan syarikat sendiri - bekerja sendiri

Yuran Pengajian
Yuran Pelajar Tempatan
Yuran Pelajar Antarabangsa
Struktur Kurikulum
Struktur Kurikulum

Syarat Kemasukan
Pelajar Tempatan
Pelajar Antarabangsa
Masa Pengajian
4

LANGGAN BERITA

Langgan dan dapatkan berita terkini mengenai kami, dan lain-lain