FAKULTI INDUSTRI ASAS TANI
Universiti Malaysia Kelantan

Kumpulan penyelidik dari Fakulti Industri Asas Tani merupakan satu pasukan profesional yang berdedikasi dan mahir dalam membangunkan penyelesaian inovatif untuk mengatasi cabaran dalam industri pertanian. Kajian mereka merangkumi pelbagai topik seperti pemprosesan makanan, pembangunan produk, dan amalan pertanian lestari, dengan tujuan untuk meningkatkan kualiti dan produktiviti industri berasaskan agro. Sejak Mac 2023, kami mempunyai enam Kumpulan Penyelidik (KP) seperti berikut:

1) Pengeluaran Tanaman dan Pertanian Presisi (PTPP)
1) Crop Production and Precision Farming (CPPF)

2) Penternakan dan Akuakultur Terkini (ALAReG)
2) Advanced Livestock and Aquaculture (ALAReG)

3) Agroproduk Fungsional (AF)
3) Functional Agroproduct (FA)

4) Pembiakan dan Peningkatan Tanaman (CBIm)
4) Crop Breeding and Improvement (CBIm)

5) Perluasan Pertanian (AgriConnect)
5) Agriculture Extension (AgriConnect)

6) Industri Berasaskan Agro Lestari dan Alam Sekitar (ESAI)
6) Environmental and Sustainable Agro-Based Industry (ESAI)

 1) Crop Production and Precision Farming (CPPF)

Reserach-Group-1-Crop-Production-and-Precision-Farming-CPPF


 

2) Advanced Livestock and Aquaculture (ALAReG)

Reserach-Group-2-Advanced-Livestock-and-Aquaculture-ALARe-G


 

3) Functional Agroproduct (FA)

Reserach-Group-3-Funtional-Agroproduct-FA


 

4) Crop Breeding and Improvement (CBIm)

Reserach-Group-4-Crop-Breeding-and-Improvement-CBIm


 

5) Agriculture Extension (AgriConnect)

Reserach-Group-5-Agriculture-Extension-Agri-Connect


 

6) Environmental and Sustainable Agro-Based Industry (ESAI)

Reserach-Group-6-Environmental-and-Sustainable-Agro-Based-Industry-ESAI


 

LANGGAN BERITA

Langgan dan dapatkan berita terkini mengenai kami, dan lain-lain