FACULTY OF AGRO BASED INDUSTRY
Universiti Malaysia Kelantan

SIMPOSIUM PRASISWAZAH FAKULTI INDUSTRI ASAS TANI 02

PAUTAN UTAMA klik sini

15 & 16 JANUARI 2024 (ISNIN & SELASA)
DEWAN UTAMA, UMK KAMPUS JELI
15 Jan 2024 (Isnin)
“Bengkel ICED 02/ Bengkel IoT/ Majlis Makan Malam”    
1400- 1700

Persiapan Tempat
Bengkel IoT
Bengkel ICED
1400 - 1700
Pendaftaran Alumni/ 
Penyenaraian Pendek Projek
Pilihan Alumni
Bengkel IoT
Bengkel ICED
1700 - 1800
Pendaftaran Pelajar/ Pemasangan Poster
Pendaftaran Pempamer/ Persediaan pameran
2030 - 2300
“Majlis Penutup ICED 02 & Majlis Perasmian Simposium Prasizwazah FIAT 02”

16 Jan 2024 (Selasa)
“Simposium Prasiswazah FIAT 02/ Bicara Alumni”    
0800 - 0830

Pendaftaran Pelajar dan Penilai
0830 - 0900
Majlis Pembukaan
0900 – 1230
Sesi I Pembentangan Poster dan Penilaian (150 poster)
Pameran/ Bicara Industri Sesi I
1230 - 1400
Sesi I Tamat
Makan Tengahari (Disediakan) /Solat
1400 - 1600
Sesi II Pembentangan Poster dan Penilaian (100 poster)
Pameran/ Bicara Industri Sesi II
1600 - 1700
Rehat/ Sesi Pengiraan Markah/ Penyediaan Sijil Pemenang
1700 - 1800
Majlis Penutup Simposium Prasiswazah FIAT 02
2030 - 2300
Sesi forum Bicara Alumni